Akreditované testovacie centrum: SK038
   
Prevádzkovateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Centrum informačných technológií
   
Región: Zvolen
   
Miestnosť: SKU0042
   
Platforma: MS Windows XP Pro SK, Windows Explorer SK
  MS Word 2003 SK
  MS Excel 2003 SK
  MS Access 2003 CZ
  MS Powerpoint 2003 SK
  MS Internet Explorer SK, MS Outlook 2003 SK
  Akreditovaná pre QTB 5.0

Vám ponúka:

  1. testovanie ECDL
  2. prípravné kurzy na získanie certifikátu ECDL
  3. kurzy a semináre